Yükleniyor

Dijital Güvenlik

DİJİTAL İZMİR

Dijital GÜVENLİK

Kurumsal bilginin artan değeri ve kanuni yaptırımlar, bilgi teknolojileri güvenlik çözümlerini işletmelerin en önemli gündemi durumuna getirdi.
DİJİTAL İZMİR
Dijital Güvenlik artık sizin için sorun değil
Gerçekten Düşündüğünüz Kadar Güvende Misiniz?.

Profesyonel Bilgi Güvenliği

Bu hizmetin sunumu için, öncelikle bilişim sistemlerinin tamamının envanteri çıkarılmakta, sistemin işleyişi ile ilgili noksan hususlar tespit edilerek, sisteme insan müdahalesinin olduğu noktalarda oluşması muhtemel bir bilişim suçu ya da suiistimali için önleyici tedbir ve çözümler sunulmaktadır. Önleyici tedbir ve çözümlerin sağlıklı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı hususu yapılan planlı ve plansız denetimlerle sürekli olarak test ve kontrol edilmektedir. Böylece bilişim danışmanlığı hizmeti sunulan kurum ya da kuruluşta bilişim güvenliğinin sürekli takip ve kontrolü gerektiren bir süreç olduğu bilinci oluşturulmaktadır.
DİJİTAL İZMİR

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

Kurumlar için hayati öneme sahip olan bilgilerin, günümüzde illegal yollarla elde edilebilmesi, kurumlar için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.Zararlı bir uygulamanın çalıştığı bilgisayar artık sahibine ait olmaktan çıkmıştır.Gelişen internet ağı ve sistemlerle birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanması, sadece ağ yapısını korunmanın yeterli olmadığı durumlarda; uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.
 
Danışanlarımızın bilişim güvenliğini en üst düzeyde sağlarken, içeriden ya da dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehdit neticesinde oluşabilecek bir bilişim olayında, olaya müdahale ve bulguları toplama konusunda da detaylı bir eğitim sunmaktayız. Zira, karşılaşılan olayların büyük çoğunluğunun bilinçsiz bilgisayar ve internet kullanıcılarından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.

 

Kurumlar için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan güvenlik duvarı (Firewall), IDS/IPS gibi ürünlerin dışında; web sitesi güvenliği (Web Application Firewall), e-posta güvenliği (Anti-Spam Gateway) web ve uygulama güvenliği (Web Filter & Application Filter), network erişim kontrolü (NAC), veri kaybı önleme (DLP),bütünleşik güvenlik platformu(SIEM) ve son kullanıcı güvenliği gibi çözümleri de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak düşünmek gerekmektedir.Dijital İZMİR olarak bilişim güvenliği çözümlerimizle kurumsal bilgilerinizi en güçlü şekilde muhafaza etmektedir.

Dijital İZMİR; dışarıdan ve içeriden gelebilecek her tür tehdit ile başa çıkabilecek, bilginin şirketin en değerli varlığı olduğunun bilincinde olup bu değerli varlığı koruyabilecek, verinin risklerini ölçüp önlem alabilecek bir güvenlik altyapısı kurmak için deneyimli güvenlik ekibi ile en uygun çözümleri müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

Uç Nokta Güvenliği Çözümleri
Ağ Güvenliği Çözümleri
APT Saldırı Güvenliği Çözümleri
IPS / IDS Çözümleri
Ayrıcalıklı Şifre Yönetim Çözümleri
IDM – Kimlik Yönetim Çözümleri
Log Yönetim Çözümleri
E-Mail Güvenliği Çözümleri
File Server Güvenliği Çözümleri
DLP Çözümleri

–Hizmet verilecek kurumun varlıklarını analiz etmek ve hangi güvenlik ölçütlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek,
– Kurumun karşı karşıya kalabileceği riskleri belirlemek ve önceliklendirmek,
– Kurumun sahip olduğu varlıklarına karşı oluşabilecek tehditleri belirlemek.
– Kurumun varlıklarını korumak için güvenlik protokolleri/kuralları oluşturmak ve güvenlik planları tasarlamak,
– Kurum yetkilileri ile diyalog halinde kalmak, çalışan ve paydaşları güvenlik riskleri ve tedbirleri konusunda güncel tutmak,
– Güvenlik uzmanlarından oluşan ekibi koordine etmek ve görev paylaşımı yapmak,
– Risk değerlendirme testleri ile olası tehditleri analiz etmek, alınacak aksiyonları belirleyerek riski olabildiğince azaltmak ve bulguları rapor etmek gibi adımları kapsayan zafiyet değerlendirme testleri yapmak,
– Güncel güvenlik sistemlerini, araçlarını ve teknolojilerini kullanmak,
– Tüm prosedürlerin tekrar edilebilir olmasını sağlayarak etkinlik ve devamlılık sağlamak.

Dijital İzmir olarak siber saldırılar, güvenlik riskleri karşısında yukarıda belirtilen prensipler çerçevesinde kurumsal kimliğinizin korunması için size destek oluyoruz.

Dijital İZMİR sistemin tüm risk analizlerini yaparak, veri yedekleme çözümü üretmekte ve yaşanabilecek dış kaynaklı sorunları en aza indirgemektedir.
DİJİTAL İZMİR

VERİ DEPOLAMA-YEDEKLEME

Artan veri büyüklükleri ve yeni kuşak bilişim altyapı yaklaşımları; paylaşılan, ölçeklenebilir veri depolama ve yedekleme çözümlerini güvenilir bilişim altyapılarının önemli bir bileşeni haline getiriyor.

Firmalar için çok büyük önem arz eden verilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde saklanması, ortaya çıkabilecek bir problem durumunda; gizlilik derecesi yüksek veya hayati öneme sahip verilerin kaybolmasına neden olabilmektedir. Herhangi bir nedenle zarar gören veriler, firmaların çalışma süreçlerinde ciddi zararlara yol açabilmektedir. Bu nedenle kurumsal ve ticari firmaların, bu konuya daha hassas yaklaşması gerekir.

Olası bir veri kaybı durumunda, veriye en hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeye imkan sağlayan depolama ve yedekleme çözümleri Dijital İZMİR tarafından sunulmaktadır.

DİJİTAL İZMİR

FELAKET KORUMA SENARYOLARI

Bu sistem; işletmenin yaşanabilecek en olumsuz felaket senaryoları ile karşılaşılması durumunda devreye girecek olan sistemler bütünüdür.

Felaket Kurtarma çözümleri ile ne sağlıyoruz!

– Sistemlerin sürekliliği ve analizi edilebilmesi
– Kritik verilerin en zorlu süreçlerde korunması
– Yedekleme planlarının ve senaryolarının hazır olması
– Felaketlerle karşı karşıya kalınması durumundaki hazırlık
– İtibar sarsıcı durumlarla karşı karşıya kalmamak
– Marka değerinizi korumak
– İş sürekliliği

Felaket kurtarma senaryoları bir kaç çözümün uygun şekilde biraraya getirilmesiyle sağlanmaktadır.

 

· Otomatik felaket kurtarma senaryoları

· Manuel felaket kurtarma senaryoları

· Yedekleme Senaryoları

Veri günümüzde işletmelerin kaybetmeye tahammül edemeyeceği, prestik ve çeşitli cezai yaptırımlarla karşı karşı kalabileceği en önemli hayati noktasıdır Felaket kurtarma yöntemi ile işletmeler bu veriyi sağlıklı bir şekilde koruma altına alarak hiçbir olumsuzluğa ve aksaklığı izin vermeden işlemlerinin devamlılığını sağlamaktadırlar. Aynı zamanda Felaket Koruma Senaryoları ile büyük mali zararlardan, onarılması çok zor olan güven ve prestij kayıplarından kendilerini korumuş olurlar.

Felaket Kurtarma olarak da bilinen Disaster Recovery sisteminde, iş sürekliliğinin kesintisiz çalışması ve verilerinizin kaybolmaması için tüm sistem ve bilgilerin farklı lokasyonda bir veri merkezine yada sunucu yapısına kopyalandığı bir yapıdır. Bu yapı Cloud Sunucular veya Kiralık Sunucular ile sağlanabildiği gibi lokasyon durumunuza göre kendi sunucu sisteminizi kurabileceğiniz yapıda da barındırılabilir.

Ekibimiz bu proje taleplerinde iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını hazırlamasında çözüm geliştiriyor. Geçmiş tecrübemizi, müşterileri deneyimlemelerimizi paylaşarak bu konuda doğru ihtiyaçları ve en uygun senaryolarını oluşturarak yol gösteriyoruz.

DİJİTAL İZMİR

GÜVENLİĞİ

 Hızlı, güvenli ve verimli çalışmanın garantisi olan sağlıklı ağ altyapısı çözümleri ve Ağ Güvenlik Çözümleri firmanızın yapacağı en kritik ve uzun ömre sahip yatırımlar arasında

Bilgi teknolojilerinde sistemlerin gelişmesi, internetin daha geniş kitlelere yayılması ve hacminin büyümesiyle birlikte, güvenlik uzmanları da ağlarına yönlenebilecek tehditlere karşı savunma oluşturabilmek amacıyla daha karmaşık güvenlik politikaları uygulamak zorunda kalmaktadır. Ağları korumak için sadece önemli kaynaklara erişim denetimi sağlanması yeterli gelmemekte, bunun dışında bir takım farklı önlemler alınması da gerekmektedir.

Dijital İzmir,  deneyimli ve uzman kadrosuyla kurumların güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla danışmanlık hizmeti sağlayarak bu kapsamda aşağıdaki çözümleri sunar;

 • Penetrasyon testi ve zafiyet taramaları yaparak güvenlik risklerinin ortaya çıkartılması ve ihtiyaçların belirlenmesi.
 • Kurumsal güvenlik politikasının oluşturulması.
 • Gerekli politikaların uygulanabilmesi için ilgili yazılım ve donanım bileşenlerinin belirlenmesi.
 • İlişkili tüm sistemlere bu politikanın uygulanması.
 • Eğitimler verilerek bilgilendirmeler yapılması.
 • Dış kaynak kullanımı ile ağ güvenlik yönetimi uygulaması.

Aynı zamanda Dijital İzmir kurumların ihtiyaçları doğrultusunda ağda uygulanan güvenlik politikaları sonrası, güvenlik yazılım ve donanımlarının yönetimini de üstlenir. Güvenlik sistemlerinin 7/24 izlenmesi, alınan kayıtların (logların) analiz edilip, özet ve detay raporların hazırlanması ve ağların olası değişiklikler sonrasında gerekli olan güvenlik ayarlarının tanımlanması da güvenlik sistemleri yönetiminin kapsamındadır.

Ağ güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan güvenlik yazılım ve donanım sistemleri aşağıdaki başlıklar ile özetlenebilir:

 • Birleşik Tehdit Yönetilmi (UTM)
 • Saldırı Tespit Sistemleri (IDS)
 • Saldırı Önleme sistemleri (IPS)
 • Güvenlik Duvarı (FIREWALL)
 • Sanal Özel Ağ (VPN)
 • İçerik (Web) filtreleme (URL Filtering)
 • E-mail filtreleme (e-mail Filtering)
 • Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

İster ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Kanun maddesi kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır ve kapsamları farklılık göstermektedir.

Çoğu bilişim firmasının üstesinden gelemediği ancak dijitalizmir.com sayesinde en doğru bir şekilde alacağınız bir hizmet olan 5651 loglama hizmeti ile sizler de rahat bir nefes alacak ve üzerinizden büyük bir yükü atmış olacaksınız.,

Tubitak zaman damgalı 5651 log tutma kanunu
Dışarıdan gelebilecek tehtitlere karşı güvenlik önleminin alınması
Farklı bir lokasyona paylaşılan dosyaların kripto uygulaması
Personel veya misafir internet paylaşımında Sms / TC doğrulama sistemi
Web filtreleme (Sosyal medya veya kötü içerikli sitelerin yasaklanması)
DİJİTAL İZMİR

5651 YASA ÇÖZÜMÜ

Her işletmenin 5651 sayılı kanun uyarınca internet kayıtlarını tutma zorunluluğu bulunuyor. 23 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet üzerinden yayınların düzenlenmesi, kontrol altına alınması ve bu yayınlar üzerinden işlenen suçlarla mücadele etmek için çıkartılmıştır.
Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilmekle beraber suç unsuru içeren herhangi bir olay sonrasında suçlu ya da sorumluların tespit edilerek suçsuzdan kolayca ayırılmasını sağlamak. Ayrıca kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

– 5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen tüm erişim sağlayıcılar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bunları uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma gibi sıralayabiliriz.

– Kanun maddesince alınması istenen tedbirler tamamiyle kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi bu kaybın yanı sıra kamu kurumları ve özel firmalar için prestij kaybına da sebep olabilmektedir.

Dijital İZMİR uzman kadrosuyla Ağınızda kullanıcılarınızı TC Kimlik / SMS / LDAP / OTEL / 3.Parti Yazılımlar ile doğrulayarak internete giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede Ağınızdaki kullanıcıların kimliğini 5651 kapsamında kayıt altına alabilirsiniz.

DİJİTAL İZMİR

TEKLİFFORMU

Dijital İzmir
Dijital İzmir
İletişim ,Görüş,Öneri ve istekleriniz için
Bayraklı/İzmir
0 232 423 41 35
( 09:00- 19:00 )